Kostolné Kračany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 4. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2024/004

16 221,75 EUR

PPKK PROPERTY 1, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

10. 4. 2024

Sponzorská Zmluva

2024/003

5 000,00 EUR

VIVAT VINUM B.T KARCSA- KRAČANY

Obec Kostolné Kračany

15. 2. 2024

Zmluva o zúžení rozsahu vecného bremena

2024/002

Neuvedené

PRO FINANCE, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

23. 1. 2024

Zmluva o inštalácii a prevádzke fotovoltickej elektrárne

2024/001

37 440,00 EUR

SNP Capital Energy s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

6. 12. 2023

Zmluva č. RZ-S20092023/01

2023/022

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Kostolné Kračany

6. 12. 2023

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

2023/021

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Kostolné Kračany

4. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/020

1,00 EUR

PRO FINANCE, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

30. 11. 2023

Zmluva o reklame

2023/019

500,00 EUR

Občianske združenie LIPCSEY-LIPCSEY Polgári Társulás - LIPCSEY Civil Association

Obec Kostolné Kračany

21. 11. 2023

Darovacia zmluva

2023/018

400,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Kostolné Kračany

15. 11. 2023

o prevode vlastníctva

2023/017

Neuvedené

PRO FINANCE, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

9. 10. 2023

Nájomná zmluva

2023/016

Neuvedené

NCD s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

21. 9. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/015

Neuvedené

Evergreen recycling s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

4. 9. 2023

Poistná zmluva

2023/014

1 209,84 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Kostolné Kračany

22. 8. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

2023/013

18 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Kostolné Kračany

14. 8. 2023

Dohoda o ukončení Zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU

2023/012

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

15. 5. 2023

Zmluva o dielo

2023/011

178 307,80 EUR

EKOM PLUS, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

12. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15858/2023 zo dňa 30.03.2023

2023/010

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kostolné Kračany

10. 5. 2023

Kúpna zmluva

2023/009

2 124,77 EUR

Tengeri Roland a manželka Ing. Tengeri Andrea

Obec Kostolné Kračany

2. 5. 2023

Darovacia zmluva

2023/008

7 000,00 EUR

Wertheim T, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

20. 4. 2023

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve na pozemok

2023/007

Neuvedené

Evergreen recycling s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

2. 3. 2023

Zámenná zmluva

2023/006

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej

Obec Kostolné Kračany

1. 3. 2023

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

2023/005

500,00 EUR

ORK, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

16. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2023/004

360,00 EUR

JUDr. Ildikó Uleklová - advokát

Obec Kostolné Kračany

16. 2. 2023

Zámenná zmluva

2023/003

Neuvedené

MVDr. Jemala Martin

Obec Kostolné Kračany

9. 2. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena

2023/002

Neuvedené

Evergreen recycling s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

7. 2. 2023

Dodatok k zmluve č. 13/2022

2023/001

Neuvedené

GULÁZSI s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

28. 12. 2022

Zmluva o odovzdaní objektu vyvolaných investícií

2022/025

1,00 EUR

Obec Kostolné Kračany

Wallines s.r.o.

16. 12. 2022

Zmluva o spolupráci

2022/024

5 500,00 EUR

JKL production, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

16. 12. 2022

Zmluva o spolupráci

2022/023

8 500,00 EUR bez DPH

JKL production, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

9. 12. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

2022/022

Neuvedené

Obec Kostolné Kračany

Evergreen recycling s.r.o.

9. 12. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

2022/021

Neuvedené

Obec Kostolné Kračany

Evergreen recycling s.r.o.

28. 11. 2022

Vodovod Moravské a Kynceľové Kračany

2022/020

1,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kostolné Kračany

4. 11. 2022

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

2022/019

Neuvedené

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

4. 11. 2022

Zmluva o aktualizácii programov

2022/018

426,00 EUR s DPH

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

4. 11. 2022

Nájomná zmluva

2022/017

20,00 EUR

Obec Kostolné Kračany

StVS - servising, s.r.o.

26. 10. 2022

Kúpna zmluva

2022/016

32 100,00 EUR

Evergreen recycling s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

20. 10. 2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

2022/015

Neuvedené

PURA W, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

19. 10. 2022

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.04.2022

2022/014

29 106,18 EUR s DPH

EKOM PLUS, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

19. 10. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022/013

2 640,00 EUR vrátane DPH

N.M-Audit, spol. s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

19. 10. 2022

Zmluva o reklame

2022/012

500,00 EUR

Občianske združenie LIPCSEY-LIPCSEY Polgári Társulás - LIPCSEY Civil Association

Obec Kostolné Kračany

19. 10. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

2022/011

1,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

7. 10. 2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 50/018/22

2022/009

150 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s

Obec Kostolné Kračany

6. 10. 2022

Zmluva o garantovanom účte

2022/008

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s

Obec Kostolné Kračany

6. 10. 2022

Zmluva o grantovanom účte

2022/010

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s

Obec Kostolné Kračany

25. 7. 2022

Kúpna zmluva

2022/006

14 600,00 EUR

Obec Kostolné Kračany

Posztós Tamás

19. 5. 2022

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve V-1216/2022

2022/005

18 762,12 EUR

Obec Kostolné Kračany

Hodosi Mikuláš, Némethová Dóra

19. 5. 2022

Kúpna zmluva

2022/004

124 310,28 EUR

Obec Kostolné Kračany

Tibor Bugár a manž.

27. 4. 2022

Zmluva o dielo

2022/003

174 397,66 EUR cena bez DPH

EKOM PLUS, s.r.o.

Obec Kostolné Kračany

25. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere

2022/002

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Kostolné Kračany

4. 4. 2022

Zámenná zmluva

2022/001

Neuvedené

Obec Kostolné Kračany

SALIX Trade spol. s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.