Kostolné Kračany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Voľby do samosprávy obcí 2022

SODB 2020-2021

Vyvesené: 15. 1. 2021
Vyvesené: 15. 1. 2021
Vyvesené: 15. 1. 2021
Vyvesené: 28. 9. 2020

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené: 20. 9. 2022 Dátum zvesenia: 6. 10. 2022

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 20. 9. 2022 Dátum zvesenia: 6. 10. 2022