Kostolné Kračany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

SODB 2020-2021

Vyvesené: 15. 1. 2021
Vyvesené: 15. 1. 2021
Vyvesené: 15. 1. 2021
Vyvesené: 28. 9. 2020

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Vyvesené: 19. 10. 2021 Dátum zvesenia: 3. 11. 2021
Vyvesené: 19. 10. 2021 Dátum zvesenia: 3. 11. 2021
Vyvesené: 15. 10. 2021 Dátum zvesenia: 2. 11. 2021
Vyvesené: 14. 10. 2021 Dátum zvesenia: 29. 10. 2021

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí