Menu
Obec Kostolné Kračany
Kostolné Kračany
Obec Kostolné Kračany
Egyházkarcsa

Schindler

TÁJOLÓ: EGYHÁZKARCSA

Polgármester úr, mutassa be faluját…!

Egyházkarcsa község hat „Alsókarcsából” áll Egyházkarcsa (szlovákul Kostolné Kračany) 1300 lakosú, dinamikusan fejlődő község: a hat „Alsókarcsa” (Amadékarcsa, Göncölkarcsa, Mórockarcsa, Pinkekarcsa, Siposkarcsa és Egyházkarcsa) közigazgatási központja… Az „ős-Karcsák” az ősidőben, István királyunk parancsát betartva, közös templomot építettek. (A Szent Bertalan tiszteletére szentelt Istenháza 1249-ben már bizonyíthatóan állt.) És a templom körül alakult ki Egyházkarcsa település. Kegyura a XVI. és a XVII. században a Somogyi család volt… A község kataszterében eddig már három ipari park létesült. A 3. számú ipari parkban például jelenleg a felvonógyár csarnokait építik. „Az építkezés helyén, nyár elején még gabonát ringatott a csallóközi szél – újságolta Gódány László polgármester –, az idén júniusban pedig, legalábbis a tervek alapján, már át is adják rendeltetésének az üzemet. Az építtető 280 személyt kíván foglalkoztatni, de a tanoncképzést is „házon belül”, a Dunaszerdahelyi járás területén óhajtja megoldani: a szükséges munkaerőt a leginkább megfelelő szakiskola kiválasztása után saját műhelyeiben kívánja kiképezni.” Az épülő gyárral átellenben viszont már két éve termel a mintegy száz embert foglalkoztató, többek között páncélszekrényeket és banki meg egyéb trezorokat gyártó Wetheim cég.
Az 1. számú, úgynevezett „nagy ipari park” egy részét a Jednota cég foglalta el. A 2. számú ipari parkban pedig, az egykori földműves szövetkezet telepén, nyomda, bútorüzem és betonelemgyártó részleg létesült. És több mint 200 alkalmazott dolgozik… Természetesen mindegyik cég jelentősmértékben foglalkoztat karcsai lakosokat. „Célkitűzésünk, elsődleges célunk – árulta el a polgármester –, hogy községünk lakói, és persze Dunaszerdahely s környéke, tehát a régiónkban élők számára munkát, kereseti lehetőséget biztosítsunk. Száz hektár, falufejlesztési tervben is szereplő, ipari célokra beépíthető területtel rendelkezünk. Mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas földekről van szó… Az ipari termelést elsősorban a földművelés alternatívájának szánjuk. Az agráriumban ugyanis térségünkben jelenleg a 89 előtt foglalkoztatottaknak csupán mintegy 10 százaléka dolgozik.” Az elmúlt években a községben az ipari parkokban letelepedett cégeknek köszönhetően mindössze 2,5-3 százalék körül mozgott a munkanélküliség. Az ősz folyamán megduplázódott a szám, mert sok középiskolát és főiskolát végzett diák került ki az iskolapadokból, és még nem tudtak elhelyezkedni. Azért is maradtak állás nélkül, mert Dunaszerdahelyen, a községtől alig néhány kilométerre lévő járásszékhelyen sok embert foglalkoztató gyár szűnt meg. Ha viszont a karcsai ipari parkban épülő üzemben beindul majd a termelés, javulni fog az arány… „Lehet, hogy kevesebb emlékművet építünk, mint máshol – magyarázta Gódány László –, de valamit valamiért mindig fel kell áldozni. Mi elsősorban a máltó megélhetési lehetőségek biztosítására törekszünk. Régebben rengeteg, mintegy 750 ember dolgozott a 4000 hektáros szövetkezetben. A részvénytársasággá alakult gazdaság hála Istennek ma is működik, sőt feldolgozó részleggel is büszkélkedhet, ám napjainkban már, az egyre modernizáltabb termelés meg egyes ágazatok, részlegek kényszerleépítése miatt, jóval kevesebb személyt alkalmaz.” A községben, elsősorban és legfőképp a kedvező munkalehetőségeknek köszönhetően, évről évre növekszik a lakosok száma. „Bérházakat ez idáig nem építettünk, nem vagyunk ugyanis annyira gazdagok, hogy költségvetésünket nagymértékben leterhelő, és hitelképességünket jelentősen lekötő szociális lakások építésébe fogjunk. Telkeket viszont minden igénylő számára biztosítunk. Az elmúlt húsz év során legalább száz házhelyet értékesítettünk.” Gódány László 1951-ben Amadékarcsán született, és 1990 óta polgármester. A gázhálózatot községszerte teljes mértékben kiépítették, az ivóvízvezeték 40 százalékát is lefektették, a szennyvízcsatorna rendszer megépítése pedig folyamatban van, a község 65 százalékban már el is készült. Az építkezésbe csak a múlt évben 1 millió 300 ezer eurót ruháztak be.
A helyhatósági utak egy részét felújították, egyik-másik útszakasz azonban mielőbb megérdemelné az új aszfaltszőnyeget. Gyalogjárdák nincsenek, a szűk utak mentén ugyanis nemigen lehetne járdaépítésre alkalmas területhez jutni. Az óvodaudvaron viszont a múlt év vége felé játszótér épült. A parkosítására csak tavasszal kerülhet sor. A községben óvoda és alapiskola egyaránt működik. Mindkettő jól is működik. És mind a kettő magyar nyelvű tanintézmény. Az óvodába 32-35 gyermek jár, az I-V. évfolyamos alapiskolában pedig 40-45 diák tanul.
Az iskola „családi iskola”: a gyerekek hétfőn magukkal viszik táskájukat és csak pénteken, a tanítás után viszik ismét magukkal haza. A diákok délelőtt tanulnak, délben megebédelnek az iskola ebédlőjében, utána egy keveset játszanak, majd a tanító nénijükkel ismét visszatérnek az osztályukba, megtanulják a másnapra feladott leckét, elkészítik a kapott házi feladatokat, és ezt követően mennek haza. A tanulók szakoktatók jóvoltából német vagy angol nyelvet is tanulhatnak. Sőt lovagolnak, korcsolyázni, úszni, meg színházi előadásokra járnak, sőt népi táncokat tanulnak, a népi kultúrát is elsajátítják. Remek az együttműködés a szülők, a pedagógusok és az önkormányzat között. Közöttük a szülői szövetség az összekötő kapocs.
Az óvodának és az iskolának közös az udvara és a játszótere – mondta a községirányító –, sőt az étkezde is közös. Viszont külön-külön épületben és külön igazgatóság irányításával működnek… Az épületek jó állapotban vannak, az óvodában tavaly, az iskolában pedig egy évvel korábban cseréltük ki az ablakokat. Mind a két beruházás az egyik szponzorunknak, az ipari parkban termelő Wertheim támogatásának köszönhető.
Az osztrák cég jelentős összeggel járult hozzá a Faluház megépítéséhez is. „Faluházunk több mint 2,3 millió euró beruházással épült – büszkélkedett a polgármester –, falai között kapott helyet a községi hivatal, a közkönyvtár, a nyugdíjas klub, meg az információs terem, de az épületben található egy konyha, és egy, ölözőkkel ellátott, 350 fő befogadására alkalmas színházterem is. Az emeleti részben pedig 15 szobás panzió található. A község a fenntartó, a helyiségekben az ipari parkban működő cégek irányító szakemberei laknak. A lakosok 92 százaléka magyar.
Gódány László büszke a civil szervezetek, a nyugdíjas klub, a sportegyesület, a tűzoltószervezet… továbbá a Rózsafüzér társaság, az egyházi tanács, valamint a plébánia munkájára, igyekezetére, eredményeire. A futballklubnak felnőtt és ifjúsági csapata is van. A sportpálya mellett edzőpálya is épült. Hamarosan pedig műfüves pálya is készül. A karcsaiak túlnyomó többsége római katolikus. A Szent István kori katolikus templom külső-belső felújításához a községi hivatalon kívül a hívők is nagymértékben hozzájárultak. A plébánia épülete viszont megérett a tatarozásra. Az idén nagy valószínűséggel hozzá is látnak a nagyjavításhoz.
A községben sok vállalkozó tevékenykedik. Egyesek „csak” a családjukat tartják fenn a keresetből, mások viszont több tíz embert foglalkoztatnak. A bútorüzem például még Dubaiba is készítettek mintadarabokat. „Vállalkozóink és a községi hivatal között remek az együttműködés – magyarázta a polgármester –, nem sok embereket alkalmaznak, hanem a különféle rendezvények színvonalas megszervezéséhez is hozzájárulnak.”
ZOLCZER LÁSZLÓ
Megjelent: Szabad Újság II. évfolyam 2.szám 2013. január 9.

Lerakták a Schindler új üzemének alapkövét

EGYHÁZKARCSA/ DUNASZERDAHELY – Hétfőn koraeste az egyházkarcsai ipari parkban lerakták a svájci vállalat felvonókat gyártó üzemének alapkövét.


schindler

Paraméter-felvételek
Mint arról már korábban tudósítottunk, a svájci központú Schindler társaság lakóházi felvonók gyártására szolgáló üzemet hoz létre Dunaszerdahely és Egyházkarcsa között, a Bécsi út mentén. A társaság világelső a mozgólépcsők, és második a felvonók gyártásában - derül ki a honlapjukról. A szlovák piacon 1993 óta van jelen. Az egyházkarcsai hivatal szeptemberben adta ki az engedélyt a gyár elhelyezéséről, majd októberben engedélyezték az építkezést. Jelenleg az épület egyes tartóoszlopai már állnak, hétfőn koraeste pedig Gódány László egyházkarcsai polgármester, valamint Patrick Ruiz Martin, a Schindler alelnöke hivatalosan is letették az alapkövét.

schindler

Az alapkő


Az eseményen részt vett többek között Hájos Zoltán dunaszerdahelyi és Balódi László hodosi polgármester, Zdenka Masodiová, a járási munkaügyi hivatal, valamint Kmeť Richard, a körzeti hivatal vezetője, illetve a Híd párt vezetéséből Bugár Béla és Érsek Árpád. Patrick Ruiz Martin mindenekelőtt megköszönte az együttműködést Gódány Lászlónak, majd elmondta, hogy a legmodernebb technológiával ellátott üzemet kívánják itt felépíteni.


schindler

Koszorút helyeztek el az építmény szerkezetén


Az építkezés teljes területe mintegy 73 ezer négyzetméter, ezen két nagyobb csarnok fekszik majd, a 13,8 ezer négyzetméteres termelőcsarnok, valamint a 11,2 ezer négyzetméteres logisztikai centrum, amelyet más vállalatok is alkalmazásba vehetnek a jövőben – tájékoztatott Miroslav Haniec, az építkezés műszaki felügyelője. Az alelnök közölte, hogy a gyártási folyamat környezetkímélő, a felvonóik pedig energetikailag hatékonyak. „Szeretnénk növelni a versenyképességünket és a gyártásunkat egyaránt Európában” – jelentette ki.

schindler

Patrick Ruiz Martin, a Schindler alelnöke és Gódány László egyházkarcsai polgármester 


Gódány László kifejtette, hogy a beruházás ide hozatala többek között Dr. Ivan Rodnak, a Wertheim ügyvezetőjének köszönhető. Mint mondta, jövő februárban a Schindler már felveszi első alkalmazottait, akik tavasszal svájci átképzésen vesznek majd részt, onnan pedig az egyházkarcsai gyár középvezetőiként térnek vissza. Többnyire angol vagy német nyelvtudással bíró, ipari középiskolai vagy főiskolai végzettségű személyeket, valamint betanított munkásokat foglalkoztat majd a cég. A tervek szerint összesen 250-280 alkal mazottja lehet. Gódány közölte, 2013 májusában vagy júniusában történhet meg a gyár átadása, majd néhány hónapos próbaüzemet követően szeptemberben vagy októberben indulhat meg a termelés teljes gőzzel. „Nagyszerű érzés, hogy mindez méltó megélhetést biztosíthat a csallóközi embernek” – jegyezte meg. Elárulta, hogy további két beruházóval előrehaladott tárgyalásokat folytatnak, részletekről viszont egyelőre nem beszélt.

-para- Megjelent: Paraméter 2012. november 27. - 9:54

http://www.parameter.sk/rovat/regio/2012/11/27/leraktak-schindler-uj-uzemenek-alapkovet

 

Bővíti érdekeltségeit a Schindler vállalat

Nagyberuházást valósít meg az egyházkarcsai ipari parkban a Schindler cég, az építkezés a napokban kezdődött el. A terverk szerint a Dunaszerdahely határában, a Bécsi és a Pozsonyi út szomszédságában létesülő üzem egy éven belül mintegy kétszázötven embernek adhat munkát.

Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere már év elején arról tájékoztatott, hogy tárgyalásokat folytat a világcéggel. Néhány héttel ezelőtt az illetékes hivatal kiadta a területi végzést, amely alapján megkezdődhetett az építkezés. A Schindler, amelynek dunaszerdahelyi leányvállalata a térség egyik fontos munkáltatója, a világ legnagyobb mozgólépcső-, valamint második legnagyobb felvonógyártója. Száznál több fióküzeme mintegy negyvenezer alkalmazottat foglalkoztat, a cég termékeit naponta több mint egymilliárd ember használja világszerte. Értesüléseim szerint nyolc hónapon belül megkezdődhet a próbaüzem, egy éven belül mintegy 250 alkalmazottal megindulhat a termelés, később bovábbi 100-150 munkahely jöhet létre - közölte Gódány.

A Schindler nemcsak beruház a régióban, hanem az iskolarendzerbe is belépne; az elképzelések szerint támogatná a város egyik szaktanitézetét, amelynek diákjai a cégben szereznének szakmai gyakorlatot. Így önálló munkaerő-politikát folytathatna, szükségleteivel összhangban képezve a munkaerőt .

A cégnek jelentős megrendelései vannak; a kínai piacra mintegy 280 ezer felvonót kell gyártania, tehát hosszú távon tervez.

A polgármestertől azt is megtudtuk, tárgyalások folynak két további, svájci és japán beruházóval, amelyek szintén az egyházkarcsai ipari parkban telepednének meg, több száz munkahelyet hozva létre.

Megjelent Új Szó 2012. október 15.

Dátum és időpont

Mai dátum péntek, 19.4.2024, 8:19:26

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5